خانه / آموزش / محیط زیست و فضای سبز

محیط زیست و فضای سبز

معرفی گونه های بومی استان فارس

baq-Eram-Shiraz-1

پوشش گياهی پوشش گياهی استان فارس را درختان جنگلی و گياهان دارويی و صنعتی تشکيل می دهد، مهم ترين گونه های درختی اين استان عبارتند از: بادام کوهی، بنه و بلوط و برخی از گياهان دارويی و صنعتی که شيرين بيان، گل گاوزبان، کتيرا، آنغوزه و گون برخی از اين …

ادامه نوشته »